Blog

#2

„Trwanie przy Jezusie sprawia, że możemy z ufnością patrzeć w przyszłość” – mówił biskup do młodzieży przyjmującej sakrament bierzmowania z parafii św. Magdaleny w Rabce-Zdroju. Podczas homilii biskup wskazał metody zachowania nauki Jezusa, tzw. 4 “S”: systematyka, solidność, służba i skuteczność. „A zatem zaprawdę, zaprawdę weźmijcie Ducha Świętego i zachowujcie Jego naukę, bo On Was kocha!!!!” – przypominał biskup Mastalski.

Jest Nadzieja: Niedziela Palmowa
Cytat na dziś