#2

„Trwanie przy Jezusie sprawia, że możemy z ufnością patrzeć w przyszłość” – mówił biskup do młodzieży przyjmującej sakrament bierzmowania z parafii św. Magdaleny w Rabce-Zdroju. Podczas homilii biskup wskazał metody zachowania nauki Jezusa, tzw. 4 “S”: systematyka, solidność, służba i skuteczność. „A zatem zaprawdę, zaprawdę weźmijcie Ducha Świętego i zachowujcie Jego naukę, bo On Was kocha!!!!” – przypominał biskup Mastalski.

Trwanie przy Jezusie sprawia, że możemy z ufnością patrzeć w przyszłość

Cytat na dziś

#1

“Każdy z nas ma różnego rodzaju zniewolenia, porażki czy problemy. Jest nieraz ciężko z nimi się zmierzyć. W dzisiejszej Ewangelii Jezus pokazuje, które postawy są naganne, bowiem oddalają od Boga” – mówił bp Janusz Mastalski podczas Mszy św. w Kościele Stacyjnym św. Anny w Krakowie. Wśród wspomnianych postaw, biskup podczas homilii wymienił trzy z nich: narzekanie, formalizm i niewdzięczność. Zaznaczał, iż aby uniknąć tych postaw, konieczna jest m.in. koncentracja na rozwiązaniu problemu, a nie na nim samym, likwidacja postawy roszczeniowej, bicie się we własne piersi. Zaznaczał także, że podstawą codziennych wyborów powinna być miłość – agape.

U podstaw dialogu leży miłość. Bez miłości mamy jedynie dwa monologi.

Cytat na dziś

#JestNadzieja!

Pod takim hasłem odbędą się wielkopostne internetowe rekolekcje prowadzone przez bpa Janusza Mastalskiego. Odcinki będą publikowane w każdą niedzielę Wielkiego Postu.

Kazanie w czasie Mszy Świętej o beatyfikację Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego w 32 rocznicę śmierci

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.