Zasady pracy nad sobą (2)

Życie ma być oparte o wartości

 

ORĘDZIE JANA PAWŁA II NA XX ŚWIATOWY DZIEŃ MŁODZIEŻY (Castel Gandolfo, 6 sierpnia 2004):

Drodzy młodzi, wy również ofiarujcie Panu złoto waszego istnienia, to znaczy wolność naśladowania Go z miłości, odpowiadając wiernie na Jego wołanie; wznieście ku Niemu kadzidło waszej gorącej modlitwy, ku czci Jego chwały; ofiarujcie Mu mirrę, czyli pełne wdzięczności uczucie ku Niemu, prawdziwemu Człowiekowi, który umiłował nas aż do śmierci jako złoczyńca na Golgocie (…)  Oddajcie cześć jedynemu prawdziwemu Bogu, przyznając Mu pierwsze miejsce w waszym życiu. Bałwochwalstwo jest ciągłą pokusą człowieka (…)  nie ulegajcie fałszywym iluzjom i przelotnym modom, które nie rzadko pozostawiają tragiczną pustkę duchową! Odrzućcie pokusę pieniądza, konsumpcyjnego życia i podstępnej przemocy, które niekiedy lansują środki przekazu.

 

Każdy młody człowiek powinien pamiętać, że samowychowanie do wartości dotyczy niejako dwóch zakresów. Pierwszy z nich to przygotowanie człowieka do samodzielnego, świadomego funkcjonowania w świecie wartości. Chodzi więc o umiejętność ich wybierania, porządkowania, aktualizowania oraz realizowania. Drugi zakres dotyczy formowania rozumienia i gotowości przyjęcia wartości pożądanych z perspektywy wprowadzanego programu wychowawczego oraz motywacji do życia tymi wartościami.

 

Młody człowiek ma w ten sposób utworzyć swój indywidualny i niepowtarzalny system wartości. Oparty jest on na pewnej hierarchii przyjętych norm społecznych i etycznych.

 

Młodość domaga się „ustabilizowania” codziennych wyborów w oparciu o wartości. Chodzi więc o dojrzałe i spójne reagowanie w sytuacjach normalnych, ale i ekstremalnych. Nie jest to łatwe. Jakże ważne jest, aby z dnia na dzień potwierdzać swoimi wyborami swoją dojrzałość. A za tydzień ostatni wpis. Spotkamy się później na początku września.