2. Kompendium wychowania. Rodzicielskie rozdarcia.

 

Drodzy Rodzice, wychowanie jest w pewnym sensie sztuką. Trudno stworzyć przestrzeń do końca przyjazną skutecznemu wychowaniu. Wiesława Stefan (Chcę się zmieniać, „Zeszyty Formacji Duchowej”) przedstawiła cechy dobrego domu wychowującego:

 

Cechy życia rodzinnego:
– Dom, w którym nie są tolerowane błędy.
– Dom, w którym ojciec był daleki, chłodny, autorytarny.
– Dom, w którym przyznanie się do jakiejś potrzeby jest oznaką słabości.
– Dom, w którym przez większość czasu nie było matki i ojca.
– Dom, w którym wartość była związana z osiągnięciami.

 

Cechy rodziców:
– Rodzice, którzy byli tak bardzo samowystarczalni, że nigdy nie przyznali się nikomu, że czegoś potrzebują.
– Rodzice, którzy nigdy się nie przyznali, że zrobili coś źle, nigdy nie prosili o przebaczenie i nigdy nie wyrażali miłości i czułości.
– Rodzice, którzy nie pozwalali swoim dzieciom, aby były dziećmi, wymagali od nich zachowania na wzór dorosłych.
– Rodzic lub rodzice, którzy zazwyczaj wymagali zbyt dużo i rzadko wyrażali zadowolenie z dobrze wykonanej pracy.

 

Niestety, nieraz rodzice popełniają błędy, które deformują rodzinne środowisko wychowawcze. Oto niektóre z nich.

 

10 błędów rodzicielskich

              I.         Błąd wyręczania.

            II.         Błąd nadopiekuńczości.

         III.         Błąd apodyktyczności.

          IV.         Błąd nadmiernego zaufania.

            V.         Błąd braku czasu.

          VI.       Błąd za małych kompromisów.

       VII.       Błąd zaniedbania.

     VIII.      Błąd za dużych kompromisów.

          IX.      Błąd braku konsekwencji.

            X.      Błąd psychicznej nieobecności.

 

Mam nadzieję, że powyższe refleksje będą stanowić źródło refleksji nad byciem mamą i tatą. A za tydzień zaczniemy powstawać swoisty „dekalog wychowawczy”.