Twarze cierpienia i choroby

 

Kochani Seniorzy! Dziś pragnę zostawić Wam spojrzenie na cierpienie i chorobę. Mam nadzieję, że omawiane „twarze cierpienia i choroby” pomogą Wam bardziej zrozumieć siebie.

 

7 twarzy cierpienia i choroby

1. Choroba jest rzeczywistością, która zmienia jakość życia. Każda choroba wprowadza w życie człowieka zamieszanie, chaos i zmianę trybu życia. Ważne jest, aby tą zmianę zaakceptować. W innym razie będzie to czas nie do zniesienia, pełen niepokoju i buntu.

 

2. Choroba ustawia na nowo hierarchię wartości. Człowiek, który uświadamia sobie konsekwencje własnej lub czyjejś choroby zaczyna inaczej postrzegać życie i własne wybory. Dochodzą do głosu wartości dotąd pomijane, takie jak: wiara, zdrowie, wolność itp.

 

3. Choroba pozwala dostrzec drugiego człowieka. Szczególnie ta choroba, w której nie jest się samodzielnym, druga osoba staje się „możliwością”, „szansą”; człowiekiem, dzięki któremu można egzystować. Jest to więc okazja do odkrycia jakby na nowo obecności innego.

 

4. Choroba jest okazją do podsumowań i weryfikacji. Człowiek zdrowy nie ma czasu, a nawet ucieka od refleksji nad swoimi wyborami. Stan chorobowy skłania do refleksji i pochylenia się nad dotychczasowymi dokonaniami.

 

5. Choroba jest sprawdzianem własnego człowieczeństwa. To właśnie w chorobie ukazuje się prawdziwe oblicze. Umiejętność bycia cierpliwym, wdzięcznym, a także posłusznym, to cechy osobowościowe ukazujące człowieka zrzucającego maski. Staje on w prawdzie o sobie.

 

6. Choroba jest próbą zmierzenia się z własnymi słabościami. Jest to bolesna, ale pełna ważnych odkryć „przygoda” z własnymi słabościami. To właśnie w czasie choroby człowiek odkrywa swoje możliwości i niedoskonałości. Choroba staje się przestrzenią zobaczenia siebie walczącego z sobą. Jest to nieraz piękne, a nieraz wstrząsające odkrycie.

 

7. Choroba jest czasem powrotu. Lew Tołstoj napisał, że „w ciężkiej chorobie tkwi dobro; kiedy ciało słabnie, silniej czuje się duszę”. Jest to więc czas stawania się silniejszym duchowo!!!!

 

Heraklit napisał: „choroba pozwala poznać słodycz zdrowia, zło – dobra, głód – sytości, zmęczenie – wypoczynku.” Przy takim podejściu choroba staje się wyzwaniem, a nie jedynie obciążeniem. A wyzwanie trzeba podjąć!!!!!!