(23.05.2021)

 

Droga 7 Darów Ducha Św.

 

Bierzmowanie to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu młodego człowieka będącego u progu dorosłości.  To bez wątpienia szansa na umocnienie wiary i moment otwarcia się na łaski Ducha Świętego, tak bardzo potrzebne w codziennym życiu. Sakramentu bierzmowania 23 maja 2021 roku udzielił ksiądz biskup Janusz Mastalski w parafii pw. św. Józefa w Krakowie. Warto podkreślić, że sakrament ten odbył się w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, co tylko podkreśla rangę tego wydarzenia.

 

Na początku biskup zwrócił się do młodych, przytaczając słowa papieża Benedykta XVI, które ten niegdyś skierował do bierzmowanych: „Sakrament bierzmowania potwierdza sakrament chrztu i rozlewa w Was obfitość darów Ducha Świętego. Wy sami teraz pełni wdzięczności macie sposobność otrzymać jego wielkie dary, które pomogą wam na drodze życia stać się wiernymi i odważnymi świadkami Jezusa. Dary Ducha Świętego są cudowną rzeczywistością, która pozwoli wam formować się jako chrześcijanom. Żyć ewangelią”. Biskup zaznacza, że obecnie trudno wcielić słowa papieża emeryta w życie, bowiem w dzisiejszych czasach jest wiele „zastępników”, które sukcesywnie odwracają młodych od Kościoła i marginalizują Boga. I to właśnie jest największym zagrożeniem, z jakim przyjdzie mierzyć się młodym ludziom wkraczającym w dorosłe autonomiczne życie. Trudno dokonywać właściwych wyborów, gdy wszystko wokół przyćmiewa to, co najważniejsze, najbardziej wartościowe. Co więcej, hierarcha dodaje, iż obecnie patologia stała się normą
i to, co jeszcze niedawno uchodziło za złe, dziś rozpatruje się to w kategoriach dobra, co także może zasiać ziarnko niepewności w młodych ludziach.

 

Biskup mówi, iż tak ważne jest właśnie to, aby sakrament bierzmowania potraktować poważnie, aby otworzyć się na te dary Ducha, bowiem mają one dać moc do kroczenia drogami wiary oraz aby postarać się zrozumieć ich sens po to, żeby się nie pogubić na tych drogach. Dalej hierarcha przybliżył każdy z siedmiu darów. Najważniejsze założenia przedstawiono poniżej:

 

·      Dar mądrości – pomaga odkryć, jak wielki jest Bóg. Sprawia, że nasze życie nabiera smaku. Biskup zaznacza, że dar ten jest pomocny przy podejmowaniu wielu decyzji życiowych. Szczególnie teraz, u progu dorosłości, gdy wszystkie wybory wydają się być bardzo trudne, ponieważ wszystko jest nowe i nieznane, ten dar ma przyczynić się do tego, by rozjaśnić umysł do podjęcia decyzji. Co równie ważne, a na co zwraca uwagę biskup, tej mądrości brakuje ludziom także w prozie życia, szczególnie wtedy, kiedy powinni się pogodzić z kimś bliskim, przebaczyć czy ustąpić.

 

·      Dar rozumu – dzięki niemu można zrozumieć słowo Boga i prawdy wiary. Biskup mówi, że ludzie są letni w wierze, bo nie znają Boga. Zatem jest potrzebny po to, aby poznawać Boga, ale nie tylko Jego. Dar ten służy do poznawania także wielu innych kwestii związanych z życiem codziennym i do selekcji treści, które przyjmujemy.

 

·      Dar rady – ma prowadzić do odkrycia planu Bożego dla swojego życia. To ważne, szczególnie w tym okresie młodych ludzi, aby mieć jakiś pomysł na siebie. By przyszłość nie była tym ludziom obojętna, ale także aby tej przyszłości się nie lękali.

 

·      Dar męstwa – potrzebny szczególnie wtedy, kiedy trzeba pokonać pokusę zła, aby czynić dobro. A jak zaznacza biskup, tych pokus będzie bardzo dużo.

 

·      Dar umiejętności – poucza nas, byśmy odkryli znaki, ślady Boga i abyśmy za pomocą ewangelii pracowali każdego dnia. Chodzi o nasze codzienne wybory. Jak zaznacza hierarcha, obecnie powszechny jest hejt, który dotyka wielu ludzi. I ten dar umiejętności ma pomóc dokonać właściwych wyborów, aby nie wejść na drogę zemsty, niechęci. Jak mówi: „Jakże ważne jest to, abyście byli ludźmi, którzy rzeczywiście potrafią reagować, a szczególnie reagować w domu, bo to ma być miejsce, do którego się wraca z radością, bo ktoś kocha, bo ktoś czeka”.

 

·      Dar pobożności – ludzie młodzi porzucają modlitwę, nie tylko temu, bo nie chce się im modlić, ale przede wszystkim dlatego, bo nie widzą sensu modlitwy. Mało kto modli się za swoich najbliższych, w chwilach trudności w rodzinie nie sięga się po modlitwę, przez co pogłębia się jeszcze bardziej kryzysy. „Dar pobożności to świadomość tego, że z ufnością mogę prosić Pana i on mnie nie zostawi. Ale trzeba w to wierzyć” – podkreśla biskup.

 

·      Dar bojaźni bożej – nie oznacza lęku przed Bogiem, ale szacunek do Niego, chęć spełniania Jego woli.

 

Biskup podkreślił także, aby młodzi nie ulegali tej nagonce, która ma obecnie miejsce
w szeroko pojętych mediach, o tym, że są oni pokoleniem bez ideałów, bez wartości, na straconej pozycji przez fakt, iż 1,5 roku ich lekcje odbywały się on-line. „Nie możecie w to uwierzyć. Macie tak wiele zasobów, macie tak wiele wspaniałych cech – rozwijajcie je!” – podkreśla hierarcha.

 

Ostatnie słowa biskup skierował do rodziców młodzieży bierzmowanej. Mówił, że rozumie ich lęk przed tym, czy poradzą sobie oni w dorosłym życiu. Wspomniał także, iż nikt nie wie, czy te ich starania, które wkładali oni w wychowanie, będą miały odbicie w dorosłym już życiu swoich dzieci. Na końcu dodał: „Rodzicem się jest do końca. I jeśli będziecie ich wspierać, delikatnie zwracać uwagę, nawet jak będą już mieli swoje rodziny, to znaczy, że będą mieć obok siebie kogoś, kto bezinteresownie kocha, kto bezinteresownie się modli, kto przebacza, i chyba najpiękniejsze – kto zawsze czeka”.

E.M.