#2

„Trwanie przy Jezusie sprawia, że możemy z ufnością patrzeć w przyszłość” – mówił biskup do młodzieży przyjmującej sakrament bierzmowania z parafii św. Magdaleny w Rabce-Zdroju. Podczas homilii biskup wskazał metody zachowania nauki Jezusa, tzw. 4 “S”: systematyka, solidność, służba i skuteczność. „A zatem zaprawdę, zaprawdę weźmijcie Ducha Świętego i zachowujcie Jego naukę, bo On Was kocha!!!!” – przypominał biskup Mastalski.

Trwanie przy Jezusie sprawia, że możemy z ufnością patrzeć w przyszłość

Cytat na dziś

#1

“Każdy z nas ma różnego rodzaju zniewolenia, porażki czy problemy. Jest nieraz ciężko z nimi się zmierzyć. W dzisiejszej Ewangelii Jezus pokazuje, które postawy są naganne, bowiem oddalają od Boga” – mówił bp Janusz Mastalski podczas Mszy św. w Kościele Stacyjnym św. Anny w Krakowie. Wśród wspomnianych postaw, biskup podczas homilii wymienił trzy z nich: narzekanie, formalizm i niewdzięczność. Zaznaczał, iż aby uniknąć tych postaw, konieczna jest m.in. koncentracja na rozwiązaniu problemu, a nie na nim samym, likwidacja postawy roszczeniowej, bicie się we własne piersi. Zaznaczał także, że podstawą codziennych wyborów powinna być miłość – agape.

U podstaw dialogu leży miłość. Bez miłości mamy jedynie dwa monologi.

Cytat na dziś